WITEC SWEDEN

WiTEC SWEDEN
- stödjer och synliggör främst kvinnliga innovatörer och entreprenörer

loading...

WiTEC är kopplingen mellan näringsliv, akademi och de kvinnor som verkar i teknikintensiva verksamheter. 
Vi inspirerar kvinnor att studera och fortsätta utvecklas inom STEM
(Science, Technology, Engineering & Mathematics).

loading...
Newsletter from the Plotina project. Meet the partners.

Medlemmar i WiTEC SWEDEN ingår i ett spännande nätverk i Sverige och Europa


WiTEC SWEDEN 
är för närvarande
delaktig i tre olika
EU-projekt : WiTEC SWEDEN är medlem i Båstad Turism & Näringsliv.