WITEC SWEDEN

WiTEC

är kopplingen mellan näringsliv, akademi och de kvinnor som verkar i teknikintensiva verksamheter. 

loading...

WiTEC inspirerar kvinnor att studera och fortsätta utvecklas inom STEM 
(Science, Technology, Engineering & Mathematics),

och stödjer och synliggör främst kvinnliga innovatörer och entreprenörer.

LEADER PROJEKT - Kreativt lärande / Kreativa idéer
 
IDENTIFIERA 10 FÖRETAG - Syftet är att identifiera företag, organisationer och myndigheters behov av kompetenshöjning för de som är involverade i samhällsbyggnads- och gröna näringars utvecklingsprocesser.
 
WORKSHOP 9 JULI - Presentera utbildningsidé

MÖTE 27 AUGUSTI - Identifiera skarpt projekt

 

Läs mer här.

Inbjudan till konferens 25 september 2018
Europaparlamentet i Bryssel. Läs mer.

Medlemmar i WiTEC SWEDEN ingår i ett spännande nätverk i Sverige och Europa


WiTEC SWEDEN 
är för närvarande
delaktig i tre olika
EU-projekt : WiTEC SWEDEN är medlem i Båstad Turism & Näringsliv.