WiTEC SWEDEN
- stödjer och synliggör främst kvinnliga innovatörer
och entreprenörer

WiTEC är kopplingen mellan näringsliv, akademi och de kvinnor som verkar i teknikintensiva verksamheter. 

Vad vi gör

WiTEC SWEDEN inspirerar kvinnor att studera och fortsätta utvecklas inom STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Vi stödjer och synliggör kvinnors innovationer och morgondagens entreprenörer.

Medlemmar i WiTEC SWEDEN ingår i ett spännande nätverk i Sverige och Europa.
Du har tillgång till våra event och projekt och vi håller dig uppdaterad om aktuella händelser inom STEM, både i Sverige och internationellt. Vidga dina nätverk!