WITEC SWEDEN

BLI MEDLEM 
– VIDGA DINA NÄTVERK!

 

Som medlem i WiTEC SWEDEN
ingår du i ett spännande nätverk 
i Sverige och Europa.

WiTEC är kopplingen mellan näringsliv, akademi och de kvinnor som verkar i teknikintensiva verksamheter. Vi inspirerar kvinnor att studera och fortsätta utvecklas inom STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Vi stödjer och synliggör kvinnors innovationer och morgondagens entreprenörer.

MEDLEMSAVGIFTER 2018

Privatperson 500 kr
Studerande 300 kr

Företag och organisation
- med upp till 50 anställda 2.500 kr
- med 50-100 anställda 5.000 kr
- med fler än 100 anställda 10.000 kr

STUDERANDE/
PRIVATPERSONER FÅR:

 • ingå i vårt nätverk med studerande och yrkesverksamma kvinnor i Sverige och internationellt
 • tillgång till vårt nätverk med universitet, högskolor, yrkeshögskolor, företag, organisationer och institutioner
 • synas på vår hemsida, i nyhetsbrev eller i våra sociala medier för en framgångsrik prestation
 • reducerad avgift vid deltagande i våra events och seminarier 
 • medverka i våra projekt
 • våra nyhetsbrev
 • reducerad medlemsavgift om din arbetsgivare är medlem i WiTEC

 

FÖRETAG OCH ORGANISATIONER FÅR:

 • tillgång till vårt nätverk med studerande och yrkesverksamma kvinnor i Sverige och internationellt
 • ingå i vårt nätverk med universitet, högskolor, yrkeshögskolor och med andra medlemsföretag
 • sprida information om era aktiviteter via våra sociala medier 
 • bidra till innehållet i våra seminarier
 • företagslogotyp och länk till er hemsida i medlemsförteckningen på vår hemsida
 • våra nyhetsbrev
 • företagspresentation i något av våra nyhetsbrev
 • reducerad kostnad för anställda som deltar i våra events och seminarier

MEDLEMSANSÖKAN

Har du frågor om medlemskapet kontakta WiTEC SWEDEN
Styrelseordförande Ingrid Thuresson

info@witec.se

Medlemskap i WiTEC SWEDEN är öppet för enskild person, företag, myndighet t ex universitet/högskola, förening eller stiftelse.