WITEC SWEDEN

WiTEC SWEDEN SKAPAR

mötesplatser för kvinnliga studenter och nyexaminerade inom STEM
tillsammans med näringsliv, entreprenörer
och organisationer

VI skapar mötesplatser

där studerande och nyutexaminerade kvinnor kan träffa näringsliv, organisationer och företag inom Science, Engineering, Technology and Mathematics (STEM).

Som medlem i WiTEC har du inte bara tillgång till våra event och projekt. Vi håller dig även uppdaterad om aktuella händelser inom STEM, både i Sverige och inom EU.

Vår historia

- en insats för jämställdhet

Frågan om att bryta könssegregeringen i arbetslivet och att intressera fler kvinnor för den teknikinriktade sektorn är minst lika aktuell idag som när WiTEC grundades för snart 30 år sedan.

Sedan starten 1988 har vi verkat för att
öka antalet kvinnor som studerar eller arbetar inom tekniska och naturveten-skapliga områden.
Med forsknings-, utvecklings- och utbildningsprojekt har vi inte bara stöttat kvinnors karriärsutveckling, utan också stärkt kvinnors ställning inom mansdominerade verksamheter och områden.
Nätverkets fokus har sedan starten legat på olika former av praktik, och WiTEC har delat ut stipendier till fler än 1 000 kvinnliga studenter för företagspraktik i annat europeiskt land.

1988
1992

2001

2008
2011

Viktiga årtal i WiTEC's historia

Nätverket WiTEC grundas i samband med EU-projektet COMETT.

Genus- och arbetsvetenskapsforskaren Agneta Hansson vid Halmstad högskola startar WiTEC's verksamhet i Sverige.


Med 8 andra EU-länder utgör vi the European Association for Women in Science, Engineering and Technology. Tillsammans skapar vi ett internationellt nätverk av företag, universitet, organisationer och enskilda med koordinatorer och nationella sekretariat.

WiTEC lyfts ut ur Halmstad högskola.

WiTEC's grundare Agneta Hansson tar initiativet att bilda en ideell förening under namnet WiTEC SWEDEN för att arbeta vidare med de mål man arbetat för sedan starten 1988.