WITEC SWEDEN

WITEC SWEDEN SÖKER PROJEKTLEDARE FÖR EU-PROJEKTET METIS

WiTEC SWEDEN är en av 20 partners som vill utveckla den europeiska mikroelektronikbranschens konkurrenskraft genom projektet Metis4skills,  www.metis4skills.eu. Vår roll är att säkerställa att mångfaldsperspektivet tas till vara när kommande utbildningar lanseras. Som projektledare har du en nyckelroll i METIS-projektet, med det övergripande ansvaret att leverera definierade arbetspaket enligt projekttidsplan och budget för WiTEC SWEDEN.
 
Som projektledare skall du:
·    Planera, leda och styra projektet METIS för WiTEC SWEDEN så att budget- och leveransmål uppnås.
·    Ha regelbunden avrapportering med WiTECs styrelse och kommunicera behov för att uppnå projektmål.
·    Du skall föreslå styrelsen eller av styrelsen utsedd person, behov av ytterligare kompetenser i projektet.
·    Hålla möten och seminarier vid behov samt dokumentera och kommunicera resultat. (I projektet används engelska.)
·    Ha material tillgängligt för relevanta personer såsom projektmedlemmar och styrelsen under projektet samt efter projektavslut.

Vi tror att du har:
·    Relevant universitets- eller högskoleutbildning
·    Erfarenhet av projektledning och gärna från EU-finansierade projekt
·    Erfarenhet av att arbeta med mångfaldsperspektiv    
·    Arbetat med planering, struktur och dokumentation
·    Mycket god kommunikationsförmåga
·    Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift

Anställningen:
Anställningen är en timanställning på, för närvarande ca 20% men kommer under perioder eventuellt att öka. Projektet beräknas pågå till slutet av 2023.
Resor inom Europa förekommer.
Du förväntas bli medlem i WiTEC SWEDEN
 
Ansökan:
För ytterligare information om anställningen kontakta kassör Anna Henricsson på telefon 0733 – 92 90 00 .
För ytterligare information om WiTEC kontakta styrelseordförande Ingrid Thuresson på telefon 0708 -55 62 13.
 
Du skickar din ansökan till info@witec.se senast den 20 maj 2021.