WITEC SWEDEN

WiTEC SWEDENs policy för lagring av personuppgifter till kursansökan
 
1. Personuppgifter som lagras 
WiTEC SWEDEN lagrar de uppgifter du anger i ansökningsformuläret. Uppgifterna sparas på hårddisken i projektledarnas datorer.
Även om du inte kan delta i just detta kurstillfälle kommer inskickad ansökning att sparas hos oss för kommande kurser.

2. Syftet med lagring av personuppgifter
Syftet är att kunna genomföra ett urval av ansökningar och genomföra kursen.
Vi säljer eller distribuerar inte uppgifter till någon annan part.
 
3. Dina rättigheter
Du har rätt att närsomhelst begära ut vilka uppgifter som lagras om dig, rätt att få dina personuppgifter rättade och rätt att bli borttagen från listan när du önskar.

4. Kontaktuppgifter till WiTEC SWEDEN
Ingrid Thuresson, styrelseordförande WiTEC SWEDEN, 0708 55 62 13, ingrid.thuresson@witec.se
Administratör, admin@witec.se
www.witec.se