WITEC SWEDEN

ERBJUD dina kompetenser

OBS! Detta är en testsida som inte är publicerad!

Genom WiTEC Academy kan du erbjuda dina kompetenser till våra partners och till andra medlemmar.
Det kan vara kurser, seminarier, workshops eller annat.

 

Villkor: 

  • (max 50 MB)
  • (max 50 MB)