WITEC SWEDEN

säljutbildning
IT-STÖD
STYRELSEFRÅGOR
MENTORSKAP

OBS! Detta är en testsida som inte är publicerad!

Anna Henricsson

Anna har arbetat med försäljning i olika roller sedan mitten av 80-talet; säljande konsult, säljare, säljchef och vd. Hennes säljarbete har varvats med säljutbildning.
 

SÄLJUTBILDNING

Målgrupp:
Du, dina säljkollegor och övrig personal som vill förbättra och utveckla ett säljande förhållningssätt.

Syfte:
Varje deltagare kommer (direkt efter varje kurstillfälle)
att kunna tillämpa kursens innehåll i sitt dagliga arbete. DIna och kollegornas säljargument vässas och säljprocessen blir effektivare och roligare.Övrig personal blir bättre på att skapa merförsäljning, att fånga upp s.k. leads och köpsignaler, och får en bättre förståelse för företagets försäljning.

Omfattning:
Två halvdagar (2 x 4 timmar)
+ för den som så önskar, ett fördjupningstillfälle på 2 timmar.

Grupp:
8 -10 deltagare. Önskar du en utbildning specifik för ert företag kan gruppens storlek anpassas efter behov.