WITEC SWEDEN

SlutkoNFERENS FÖR PLOTINA

27-28 januari höll PLOTINA-projektet slutkonferens i Bologna.
Läs den sammanfattande rapporten om projektet här:
FINAL OUTCOMES

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter