WITEC SWEDEN

Mentorer och MENTORSKAP

En stimulerande möjlighet
att utveckla din kunskap, erfarenhet och insikt.
Både som mentor och adept.

 

Kvinnliga mentorer behövs alltid

En av WiTEC's viktigaste målsättningar är att stödja kvinnor i deras karriär. Därför satsar vi under 2017 på att utöka möjligheterna till mentorskap, både för mentorer och adepter.

Under våren 2017 arbetar vi med ett mentorsprojekt för nyanlända kvinnor från olika länder som vill starta eget företag i Sverige.

 

STUDENTPROJEKT: Mentorskapsmodeller

Under hösten 2015 arbetade tre studenter från Högskolan i Halmstad - Olivia Johnson, Matilda Thimgren och Ellen Göransson - med att se över olika mentorskapsmodeller för WiTEC.
Resultatet finns att läsa i deras rapport som presenterades i januari 2016.

Tim Gabrielsson, Anna Sonesson och Johanna Levall från programmet Digital Design vid Högskolan i Halmstad har tagit fram ett förslag på en ny intressant plattform för mentorskap för WiTEC SWEDEN.