WITEC SWEDEN

WITEC SWEDEN'S STYRELSE

består av idag av sex kvinnor som alla har lång erfarenhet
inom utbildning, entreprenörskap, EU-samarbete, näringsliv och akademi

Ingrid Thuresson, styrelseordförande

Beteende- och samhällsvetare, lång erfarenhet som pedagog på gymnasie- och folkhögskolenivå. Tidigare rektor för Apelrydskolan, Båstad och VD för Norrvikens Trädgårdar. Egen företagare sedan år 2000 inom organisations-, mentors- och verksamhetsutveckling. Som utvecklingsansvarig i Sydskånska Gymnasieförbundet arbetade Ingrid vidare med att utveckla Teknikcollege-modellen i Skåne och Halland. Via det egna nätverket Tankens Trädgård mötte Ingrid grundaren av WiTEC SWEDEN, Agneta Hansson som tog in henne i WiTEC.
 

E-post: ingrid.thuresson@witec.se

Telefon:
+46 (0) 708 55 62 13

Anna Henricsson, vice ordförande och ansvarig för WiTEC Academy

Driver sedan 2011 ExperienceMatching AB, en kompetens-matchningssite på nätet. Som konsult är inriktningen "Affärsprocesser med fokus på lönsamhet".
Har ett helhetsperspektiv från styrelsenivå till enskilda delar av verksamheten.
Företagarmentor, styrelsefrågor och säljutbildning är områden som Anna behärskar.

E-post:
anna.henricsson@witec.se

Mia Norling, kassör

Mia bidrar till WiTEC med ett stort engagemang, en ständig strävan framåt genom utveckling- och förbättringsarbete, samt att sätta WiTEC på kartan nationellt så väl som internationellt genom olika projektsamarbeten och nätverk.
 
Med över 25 års erfarenhet av entreprenörskap, anställd inom internationella koncerner och ett antal styrelseuppdrag, brinner Mia för att lyfta kompetensfrågan i samhällsdebatten.
I dag arbetar Mia som professionell affärsmentor i sitt eget bolag Norling Solutions AB. 

E-post:
mia.norling@witec.se

Katarina Pelin, sekreterare

Invald i styrelsen vid årsmötet 2018-03-22.

E-post:
katarina.pelin@witec.se

Anna-Carin Dettner, ansvarig för WiTEC Inspiration och mentorsplattformen. 

E-post:
anna-carin.dettner@witec.se

Anna Isaksson, kontaktperson för forskning och akademi

Anna Isaksson är fil dr i sociologi och arbetar vid Högskolan i Halmstad. Hon bedriver forskning som rör jämställdhet och mångfald i arbetsliv och utbildning.

Annas erfarenheter av att arbeta med förändring i mansdominerade bransher och utbildningar utgör viktiga bidrag i WiTECs arbete på nationell och europeisk nivå.

E-post:
anna.isaksson@witec.se

PERSONAL:

Anne Avén, deltidsanställd administratör

 

E-post:
anne.aven@witec.se

FÖRENINGSSTADGAR FÖR WiTEC SWEDEN