WiTEC SWEDEN PARTNERS


WiTEC EU omfattar idag 9
medlemsländer i Europa.


Internationella Kvinnoföreningen Malmö

www.ikf.se

Business Management Öresund var fram till
årsskiftet 2015-2016 Host Organisation/
värdorganisation för WiTEC SWEDEN.
BMÖ var en ekonomisk förening som
stöttade entreprenörer att förverkliga
sina ideértill innovationer.

                 www.hh.se