WITEC SWEDEN

WITEC EU


- the European Association
for Women in Science, Engineering and Techno
logy

Sedan 2001 ingår WiTEC SWEDEN i ett europeiskt nätverk med 8 andra europeiska länder.
Vårt europeiska nätverk utvecklas ständigt, och målet är att etablera medlemsorganisationer i samtliga länder i Europa.

Varje månad ger WiTEC ut ett internationellt nyhetsbrev, Newsletter, som distribueras till alla medlemmar i Europa.

WiTEC's internationella sekretariatet finns i Barcelona, Spanien.

www.witec-eu.net

WITEC EU'S MEDLEMSLÄNDER I EUROPA IDAG:

Spanien (sekretariat) • England • Grekland •  Italien • Nederländerna •  Sverige • Tyskland • Ungern • Österrike

WiTEC was formed as a network in 1988 and after more than ten years of networking and project activities related to women and SET,

established itself as a non-profit European association in May 2001.