WITEC EU


- the European Association
for Women in Science, Engineering and Techno
logy

Sedan 2001 ingår WiTEC SWEDEN i ett europeiskt nätverk med 8 andra europeiska länder.
Vårt europeiska nätverk utvecklas ständigt, och målet är att etablera medlemsorganisationer i samtliga länder i Europa.

Varje månad ger WiTEC ut ett internationellt nyhetsbrev som distribueras till alla medlemmar i Europa.

Sedan 2017 finns WiTEC's internationella sekretariat i Båstad.

www.witeceu.com

WITEC EU'S MEDLEMSLÄNDER I EUROPA IDAG:

Tyskland, Österrike, Grekland, Nederländerna, Ungern, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien

WiTEC was formed as a network in 1988 and after more than ten years of networking and project activities related to women and SET,

established itself as a non-profit European association in May 2001.