WITEC SWEDEN

STIFTELSEN ESTER

En av WiTEC's viktigaste målsättningar är att stödja kvinnor i deras karriär. Därför har vi bl a under en period bistått Stiftelsen Ester i deras arbeta att erbjuda arbetslösa kvinnor med utomeuropeisk bakgrund, en väg till eget företagande genom utbildning, coaching och vägledning.

En av WiTEC's medlemmar som tackade ja till att bli mentor var Mia Norling. Här kan du läsa om hennes upplevelser som mentor till en stolt driven entreprenör från Ghana.

Mia Norling, stolt mentor till Phyllis Kobi:

- Mitt namn är Mia Norling och jag har varit stolt mentor till Phyllis Kobi, en av kvinnorna på Ester.

- Jag har alltid tyckt att utanförskap i alla former är en viktig samhällsfråga. Genom Stiftelsen Ester får jag en möjlighet att på ett personligt sätt bidra till att förbättra för en annan medmänniska. Samtidigt får jag lära känna mitt eget lands kulturella regler, liksom affärsmannaskap, genom ögonen av annan människa. Och dessutom som en stor bonus får jag lära känna en annan kultur i världen.

- Min adept Phyllis Kobi, är en stolt och driven entreprenör från Ghana, som leder sitt städföretag Housemade med värdeorden omtänksamhet och kvalitet. Med min egen erfarenhet och kompetens har jag hjälpt Phyllis att kvalitetssäkra Housemade’s sälj- och leveransprocess, från första samtalet från en ny kund till fakturering efter utfört arbete.Och via mitt personliga närverk och mitt nätverks nätverk har jag hjälpt till med att förse Phyllis med nya kunder.

- Att vara mentor har gett mig så mycket mer än jag trodde. Inte minst vänskap med nya perspektiv.

Mia Norling
F d business mentor i Stiftelsen Ester

PS. Du är välkommen att kontakta mig via WiTEC om du har några frågor.

FAKTA OM
STIFTELSEN ESTER

Kvinnor med utomeuropeisk bakgrund är en grupp som har stora svårigheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten för denna grupp är på ca 50 % i Skåne.

I en förstudie finansierad av Tillväxtverket 2011, "Ester - mikrofinans och företagande bland utsatta grupper i Skåne" framkom det att en möjlig väg till självförsörjande kan vara start av egen verksamhet.

Studien visade att förutom stöd med finansiellt kapital är det nödvändigt att kvinnorna även bistås med kunskap om entreprenörskap och företagande samt att de stöttas i att delta i nätverk, mentorskap och affärsrelationer.

Ester vände sig till denna målgrupp och använde en modell av samtliga kapitaldimensioner, finansiellt, socialt och kunskapskapital.