WITEC SWEDEN 

EUMentorSTEM

Projektet EUMentorSTEM har till syfte att genom mentorskap synliggöra och stärka migrantkvinnors position verksamma inom STEM (Sience, Technology, Engineering & Mathematics).
I detta projekt samverkar vi med WiTEC-partners i Storbritannien, Italien, Grekland och Ungern. Projektägare är Unibo Italien.
WiTEC SWEDENs ansvar ligger främst inom marknadsföring och e-learningplattformen. Vi kommer även att arbeta aktivt med mentorskap. Projektet löper fram till september 2019 och är ett Erasmus+ projekt.


AKTUELLT: Utbildning i Halmstad

Under november-december 2018 kommer WiTEC SWEDEN att hålla kostnadsfri utbildning i Halmstad, för kvinnor med internationellt ursprung och som har en bakgrund inom STEM.
Kursen är i form av Mentoring Circles™ som bygger på en prisbelönt innovativ träningsmetodik som innebär uppmuntran till lärande genom frågeställningar, coaching och mentorsprinciper.
Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden, gå vidare i sin karriärer eller undersöka om entreprenörskap kan vara något för dem. 

Anmälningsformulär 
Sista anmälningsdag är den 26 oktober 2018!

Projektet har en egen hemsida:
www.eumentorstem.eu


Om du som medlem
känner att du vill bidra på något sätt i projektet så ta kontakt med Mia Norling. mia.norling@witec.se