WITEC SWEDEN 

EUMentorSTEM

Projektet EUMentorSTEM har till syfte att genom mentorskap synliggöra och stärka migrantkvinnors position verksamma inom STEM. I detta projekt samverkar vi med WiTEC-partners i Storbritannien, Italien, Grekland och Ungern. Projektägare är Unibo Italien. I det här projektet kommer WiTEC SWEDEN's ansvar främst ligga inom marknadsföring och e-learning. Vi kommer även att arbeta aktivt med mentorskap. Projektet löper fram till september 2019 och är ett Erasmus+ projekt.

Mer information kommer att publiceras här inom kort.
Om du som medlem känner att du vill bidra på något sätt i projektet så ta kontakt med Mia Norling mia.norling@witec.se

www.eumentorstem.eu