WITEC SWEDEN

ETT LITET MÖTE MED STOR VISION


VÄLKOMMEN till en inspirationsdag
för SAMVERKAN


FREDAG 4 MAJ 2018
KL 13.oo -16.oo


Båstad Företagsby

Byggnad 2 B, Ängelholmsvägen 263

WiTEC SWEDEN 
• I internationell samverkan, inspirerar unga kvinnor att studera inom naturvetenskap, teknik, matematik, industridesign och IT
• Synliggör kvinnors innovationer och entreprenörskap
• Stärker främst kvinnor i karriären, genom mentorskap och kompetensutveckling
Verksamheten drivs av personer med gedigen yrkeskunskap och erfarenhet, från Akademi och Näringsliv, i samverkan med lokala, nationella och internationella nätverk. Vårt arbetssätt är unikt, kulturneutralt och processinriktat med inbyggt lärande och hållbarhet i fokus.

ANMÄLAN
SENAST 2 MAJ

ARRANGÖR:

WiTEC Inspiration 2018
Inbjudan i PDF-format.