WiTEC Inspiration 4 maj 2017
Ett litet mötet med stor vision

WiTEC´s tre ledord är Inspirera, Stärka och Synliggöra.

WiTEC Inspiration den 4 maj blev en eftermiddag fylld av intressanta föreläsningar och möten.

Under inspirationsdagen i Båstad Företagsby presenterades projekt genomförda av WiTEC Sweden i samarbete med Båstad Kommun och Rotary. WiTEC's nya styrelse presenterade organisationens framtidsplaner både i Sverige och internationellt. I vår flyttar WiTEC EU sitt säte från Barcelona till Båstad och med följer en intressant utveckling.

DAGENS INSPIRATÖR VAR: Håkan Cajander ansvarig för det nyligen startade Digitalt laborativt centrum (DLC) och Utvecklingsledare för Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Högskolan i Halmstad.


 

Se filmen om integrationsprojektet

Se filmen och möt några av projektets mentorer och adepter på filmaren Philip Bengtssons hemsida